On-line přihláška (děti) - BK Variace Liberec, z.s.

Přejít na obsah

On-line přihláška (děti)

Kurzy bruslení
On-line PŘIHLÁŠKA NA KURZ BRUSLENÍ PRO DĚTI

Využijte možnosti přihlášení na kurz bruslení pro děti prostřednictvím on-line formuláře.
Vyplněný formulář odešlete a při první lekci na kurzu již budeme mít Vaši přihlášku připravenu.
Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

začátečník/začátečnice
mírně pokročilý/á
pokročilý/á
umí dobře bruslit

 Uterý 16:45 - 17:30
 Sobota 8:30 - 9:15

Jednorazová (210,- Kč)
Baliček 10 lekcí (1.600,- Kč)

vyhledáním na webových stránkách
z příspěvku na Facebooku
prostřednictvím létáčku
z rádia
informace z MŠ, ZŠ
od známých
škola u školy
jiným způsobem

V souladu s ust. §§ 84 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku výslovně souhlasím, aby fotografie mé osoby a mého dítěte, pořízené v průběhu kurzů bruslení a návazných aktivit, mohly být použity pro propagaci Bruslařské klubu Variace Liberec.

Souhlasím s tím, aby sportovní klub, dále SK, zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté jí v souvislosti s mým členstvím a činností v SK. Dále souhlasím s tím, že SK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do centrální evidence příslušného sportovního svazu. Toto oprávnění vyplývá z technicko organizačních důvodů (identifikace sportovce při souzěžích apod.). Údaje je SK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení členství v SK. Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zák.č. 101/2000Sb.

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a a souhlasím se stanovami a směrnicemi BK Variace Liberec, z.s. a zaregistrovaním jako člena klubu BK Variace Liberec, z.s. na Českem krasobruslařskem svazu.

FOTO
Bruslařský klub Variace Liberec, z.s.
TOPlist
Návrat na obsah